Религиозный дискурс в поэзии представителей Пражской школы — диплом

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………….. 3

РОЗДІЛ І. РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ…………………………………………………………………………………………. 7

1.1. Проблематика визначення поняття «дискурс»……………………………………… 7

1.2. Співвідношення дискурсу і тексту……………………………………………………….. 9

1.3. Поняття «релігія» та «віра» в релігійному дискурсі……………………………… 11

1.4. Специфіка релігійного дискурсу в лінгвістиці……………………………………… 13

1.5. Жанровий простір релігійних текстів…………………………………………………. 18

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І…………………………………………………………………… 22

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ»…………………. 23

2.1. Історичні передумови виникнення «Празької школи»…………………………. 23

2.2. Особливості розвитку літератури діаспори…………………………………………. 26

2.3. Тематика творів «пражан»………………………………………………………………… 31

2.4. Огляд творчості поетів “Празької школи»………………………………………….. 33

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ………………………………………………………………….. 40

РОЗДІЛ ІІІ. СВЯТЕ ПИСЬМО В ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ “ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ”……………………………………………………………………………………………….. 41

3.1. Біблійні образи у «пражан»……………………………………………………………….. 41

3.2. Біблійні концепти у творах представників «Празької школи»……………….. 45

3.3. Боротьба добра і зла в поезії "Празької школи"………………………………….. 47

Висновки до розділу ІІІ………………………………………………………………… 50

Загальні висновки…………………………………………………………………………. 52

Список використаних джерел………………………………………………….. 55

ВСТУП

Українська література знаходиться в процесі інтеграції в світовий духовний простір. Важливого значення набув феномен спільних типологічних рядів, до яких належить біблійне першоджерело. Протягом багатьох століть українськими письменниками переосмислюється Святе Письмо як спільна прамова людства. Митці впродовж різних часів активно звертаються до Біблії.

Скачать "Религиозный дискурс в поэзии представителей Пражской школы"

Формат: Microsoft Word | TXT

Раздел: Дипломы

Просмотров: 2683

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*