Розрахунок податку з доходів фізичних осіб (на матеріалах ТОВ «Ельдорадо») — курсовой проект

Керівник Родіонова Марина Сергіївна

Виконала Горбатко Ірина Миколаївна

Студентка гр. О-114

М. Запоріжжя

2008 р.

ЗМІСТ

Введення ……………………………………………………………………………3

Розділ 1. Податок з доходів фізичних осіб – як складова частина податкової системи України…………………………………………………………………..5

Необхідність справляння податку з доходів фізичних осіб, його роль і принципи організації………………………………………..5

Платники і об’єкти оподаткування………………………………..8

Податкові соціальні пільги……………………………………….15

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і утриманого з них податку……………………………… …………………………….20

Розділ 2. ТОВ «Ельдорадо» — платник податку з доходів фізичних осіб………………………………………………………………………………..39

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ельдорадо»39

2.2. Розрахунок податку з доходу фізичних осіб ТОВ «Ельдорадо»……………………………………………………………..44

Розділ 3. Висновки і пропозиції…………………………………………………..48

3.1. Проблемні питання………………………………………………..48

3.2. Оптимізація податку з доходів фізичних осіб ТОВ «Ельдорадо»……………………………………………………………..52

Список використаної літератури ……………………………………………….54

Додатки……………………………………………………………………………55

Введення

Наукове пізнання системи, процес становлення якої ще не завершився, навряд чи може просунутися далі пізнання більш чи менш сталої тенденції у її розвитку, оскільки дослідження незрілого явища має об’єктивні межі, пов’язані з незавершеністю процесу становлення іманентних форм системи. Пізнання тенденцій, однак, не є самоціллю. Необхідним є їх аналіз із позицій відповідності особливостям соціально-економічного розвитку країни та моделі економічної системи, яку передбачається сформувати. Значення цього аспекту аналізу пов’язано з тим, що лише за умов, коли такої відповідності досягнуто, існує можливість забезпечення достатньо ефективного функціонування податкової політики.

Реформування податкової політики держави не може бути проведено без запровадження податку на доходи фізичних осіб, який займає визначне місце у структурі податків економічно розвинутих країн.

Розрахунок бази оподаткування та надходження податку з доходів фізичних осіб здійснюється відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» №889-IVвід 22.05.2003 р., який набирає чинності з 01.01.04 р., інших законодавчих та нормативних актів Верховної Ради і Уряду України, наказів, розпоряджень та вказівок Державної податкової адміністрації України.

Нова концепція оподаткування доходів громадян суттєво відрізняється від методики оподаткування, яка була визначена Декретом Кабінету Міністрів України №13-92 від 26.12.1992 р. «Про прибутковий податок з громадян» (зі змінами і доповненнями).

Скачать "Розрахунок податку з доходів фізичних осіб (на матеріалах ТОВ «Ельдорадо»)"

Формат: Microsoft Word | TXT

Раздел: Курсовые проекты

Просмотров: 908

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*