Формування політичної і правової культури суспільства нового, демократичного типу — реферат

2010

2

ПЛАН

ВСТУП………………………………………………………………………3

1. Основні завдання і шляхи формування правової держави в Україні………………………………………………………………………6

2. Економічні передумови демократії в політичній діяльності………………………………………………………………….12

3. Духовно-ідеологічні передумови демократичних перетворень. Політична культура суспільства……………………………….15

4. Інститут президентства в Україні………………………………….19

5. Політична культура правових демократичних перетворень в Україні……………………………………………………………………..20

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….23

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….24

3

Вступ

Історичний генезис демократії тривалий, різноманітний і суперечливий. Він не завершився і понині. Жодна політична система у світі доки не утілює в собі ідеали демократії, а представляє лише результат "багатоступінчастого, тривалого історичного процесу". [6]

Проблеми демократії на її сучасному рівні — одні з найголовніших в політології. Їх багатоаспектність, складність, безпосередня обумовленість політичною практикою є неоднозначною в різних країнах, визначає різноманітність,  і суперечність, як підходів до вивчення, так і концепцій, що склалися в науці. Відсутність в літературі єдиного визначення демократії відзначається в політичних словниках і навчальних посібниках зарубіжних і вітчизняних авторів. "До теперішнього часу, — пише німецький політолог Би. Гуггенбергер, — учені не виробили загальноприйнятих представлень, на базі яких можна було б сформулювати єдине визначення демократії.

Демократизація — це процес конституювання демократичного способу правління, створення економічних, політичних, культурних передумов залучення громадян в обговорення, формування і втілення соціально-політичних цінностей, рішень і політики. Це процес формування в суспільстві позитивного консенсусу, що грунтується на системі демократичних норм, правил, процедур. [1]

Практика пострадянських трансформаційних процесів показує, що від проголошення демократичних цінностей до їх реалізації, впровадження в громадську і політичну практику існує певний історичний період. Жодна з пострадянських країн не зробила крок відразу в демократію, та і не могла цього зробити, оскільки були

4

Відсутні необхідні для демократії передумови (економічні, соціально-політичні, соціокультурні).

Скачать "Формування політичної і правової культури суспільства нового, демократичного типу"

Формат: Microsoft Word | TXT

Раздел: Рефераты

Просмотров: 5746

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*